Qabha Menyeru Untuk Pembebasan Tahanan Politik Dan Mewujudkan Suasana Perdamaian

Jumaat, 27-01-2012 – Menteri Pertahanan yang terdahulu dan juga merupakan bekas jurutera, Sofi Qabha menyeru dari penjara berkata keperluan untuk lanjutan pembebasan awam dan membenarkan menjalankan kesatuan peraturan,profesional,dan perdagangan dan perkhidmatan dalam pelbagai bentuk dan dimensi iaitu kebajikan,kebudayaan,sukan dan sosial.

Merujuk kepada surat Qabha yang dihantar kepada”jawatankuasa pembebasan” yang timbul daripada persepakatan perdamaian itu,khususnya kepada media “Pusat Maklumat Palestin menyatakan kepada keperluan untuk membebaskan tahanan politik atau orang-orang yang ditangkap atas sebab-sebab politik,atau organisasi,dan memulangkan semua yang dipecat daripada pekerjaan mereka,dan tidak membenarkan keselamatan perkhidmatan pekerjaan untuk campur tangan dan membatalkan kajian keselamatan dan pembukaan semula institusi yang ditutup.

Sepertimana Qabha menyeru kepada ‘keperluan untuk meghormati institusi masyarakat dan mengangkat veto dan polisi larangan dari pemberian lesen kepada persatuan dan institusi penyelidikan dan kebudayaan.Kepulangan Majlis Perundangan untuk mengadakan perlaksanaan peranan dan kuasanya.Beliau juga menegaskan kepentingan undang-undang yang menjamin kebebasan awam dan jenayah dan perakaunan untuk masa depan.

sumber : http://www.palestine-info.info/ar/
penterjemah : jannatul makwa