Serangan David


Pada 1000 BC, Raja Israel, David menceroboh Jerusalem dan menghalang dan mempertahankan Bandar itu daripada pencerobohan. Kemudian, apabila Raja Soloman menbina berhala, Jerusalem menjadi Bandar kerohanian terutamanya untuk orang yahudi dan kemudian untuk orang-orang kristian dan muslim.


Pada 586 BC, ia jatuh ke tangan orang Babylon dan berhalanya telah dimusnahkan oleh Nebuchadnezzar, tetapi kemudian dibina semula. Alexander yang agung juga menawan keseluruhan Palestin pada 322 BC dan pada tahun berikutnya, Egyptian ptolmies dan Syrian Seleucids memerintah Jerusalem.

Menuju hampir abad yang pertama, bandar itu menjadi Bandar pemerintahan empayar maccabean oleh Simon Maccabee, sebelum jatuh kepada pemerintahan roman.

Semasa era pemerintahan roman, Bandar Bethelam yang berhampiran Jerusalem menyaksikan kelahiran jesus Christ iaitu seorang nabi menurut islam dan sebagai tuhan untuk kristian.

Jesus menekankan kepentingan penyembahan kepada satu tuhan di Bandar Nazareth dan Galilee iaitu tempat tinggalnya.

Tetapi, di Jerusalem adalah tempat dimana beliau dipersalahkan sebagai pemberontak dan nabi palsu oleh pegawai roman, Pontius Pilate.

Hukuman mati dijatuhkan keatas beliau, dan kristian percaya bahawa beliau telah disalib. Tindakan ini menjadi rukun utama dalam agamakristian dan tempat beliau disalib di Jerusalem menjadi tempat suci kepada Christendom.

Pengikut-pengikut beliau berkumpul di tapak-tapak gereja, Gereja Suci Sepulchre dibina disekelilingnya. Biblican Palestine menjadi tanah suci untuk orang kristian.

BANDAR ROM

Selepas Jerusalem dikuasai Roman,ia menjadi Bandar utama kepada Dinasti Herod yang diperintah di bawah naungan Rom.Pada AD70 Maharaja Roman Titus memusnahkan kuil sebagai hukuman dan untuk melemahkan semangat kaum Yahudi yang memberontak pemerintahan beliau.

Pada AD135 maharaja Roman Hadrian membina semula bandar itu,memberikannya sempadan baru dan secara rasminya menamakan tanah itu sebagai Palestine dan menamakan semula Jerusalem sebagai Aelia Capitolina.sebagai penghargaan kepada tuhannya Jupiter.

Sejak AD313 dengan penyebaran dan penerimaan Kristian oleh Rom,Jerusalem melalui satu cabaran yang mana disokong kuat oleh St. Helina(isteri kepada maharaja Constantine),yang telah banyak menyumbang dalam pembinaan semula bandar itu di awal kuru ke empat.ia akhirnya menjadi pusat kesucian untuk agama kristian.

Dengan perkembangan pesat agama baru ini,Islam,di kawasan tersebut bandar tersebut telah ditawan oleh tentera yang diketuai Abu Ubaydah di bawah pemerintahan Umar Ibnu AlKhattab dan Islam telah sampai ke Palestine.

Sejak dari zaman nabi Muhammad (s.a.w),Muslim telah menganggap Jerusalem sebagai tempat suci yang penting untuk beribadah selepas Mekah,disebabkan tempat itu adalah tempat di mana nabi diangkat ke langit dalam peristiwa israk mikraj.

Di antara AD688 dan AD691 masjid ?Dome of the Rock? dibina oleh Al-Walid Ibni Abdul Al-Malik.Dua tahun kemudian masjid al-Aqsa dibina di tapak yang sama sebagi memperingati tempat sujud nabi.Persekitaran kedua-dua masjid ini dikenali sebagai Al-Haram al-Sharif dan ia menjadi tempat suci ketiga bagi umat Islam.

Menjelang kurun ke-11 Islam telah bertapak melebihi 500 tahun di negara itu.Bandar itu telah mendapat pengiktirafan dunia sebagai bandar kepada tiga kepercayaan.Tetapi di bawah penguasaan Fatimids,empayar itu terpaks menyekat perkembangan kristian dan pemerintah-pemerintah mula memperketatkan penyebaran kepercayaan kristian.Pemerintah fatimid ,al-hakim telah memusnahakn gereja suci Sepulscre(yang mana dibina semula), sebagai tindakbalas ke atas satu pemberontakan satu tindakan yang menyebabkan serangan hebat yang dibawa oleh crusaderes.

Pada AD1095 Pope Urban 2 mengumumkan perang salib ke atas umat islam di Palestine.Menurut beliau sesiapa yang berjuang dijanjikan syurga sebagai penebusan dosa mereka dan harta rampasan yang dirampas atau dikuasai oleh mereka.

PEMBUNUHAN KEJAM

Pada AD1099, Jerusalem dikuasai oleh crusaders dan penduduk-penduduknya dibunuh dengan kejam(orang Islam,Kristian dan Yahudi).Pada abad ke-12 ia akhirnya menjadi ibu negeri Latin Kingdom kepada Jerusalem.

Pada AD1187,dibawah kepimpinan Salah al-Din orang Islam berjaya menawan semula Bandar itu dan situasi ini membolehkan penduduk Krisian berasa lega kerana tiada permusuhan untuk membalas dendam.sesiapa yang mahu meningggalkan tempat itu bersama barangan mereak adalah dibenarkan dan sesiapa yang ingin tinggal disana dijanjikan perlindungan untuk hidup,harta benda dan tempat beribadah.sebelum beliau berangkat untuk mengusai semula tanah orang Islam Salah Al-Din telah melantik Diya Al-Din Isa Al-Hakkari sebagai Gabenor dan pelindung kepada Bandar itu.

Selepas itu,dibawah emerintahan Mamluk dan Otoman Jerusalem dibina semula dan dibangunkan terutamanya oleh sulaiman 2(Sulaiman terhebat) dan dinding-dinding bangunan,pintu-pintu gerbang,menara dan saluran air untuk bandar itu.

Hasil kerja terbaiknya adalah keindahan jubin yang dihias diluar Dome of the Rock.dengan kemahiran yang tidak tertanding pakar seramik Persian,400,000 jubin telah dipasang di tempat itu dan diukir dengan ukiran ayat-ayat al-Quran.ianya kekal sehingga kini.

Pada AD1228,perang Salib ke-6 tercetus di tebing barat Palestine dan setahun kemudian di bawah satu perjanjian maharaja Jerman Frederick 2 memahkotakan dirinya sendiri sebagai raja Jerusalem.15 tahun kemudian ianya diambil semula oleh tentera Mesir yang diketuai oleh pahsha (gabenor,Kharazmi).orang mesir memperolehnya pada perang Salib ke-7 sehingga kurun ke 15 kemudian ianya diberikan kepada turki uthmaniyah.

Semasa pemerintaha Uthmaniyah terdapat bilangan kecil kaum yahudi wujud di Palestine dan menjelang kurun ke-19,semasa kejatuhan Uthmaniyah ,Jerusalem telah menjadi Bandar yang lebih terbuka.Penganut kristian bertambah dan gereja,kemudahan-kemudahan dan pusat-pusat lain dibina.

PELAN TINDAKAN

Orang yahudi Eropah berhijrah ke Jerusalem meningkat dan telah dilihat sebagai teraju utama kepada pelan tindakan yang dirancang oleh Zionist.pada 1900,yahui telah mewujuakan kounii terbesar di bandar itu dan perkembangan petempatan di luar sempadan Bandar lama.

Pada 1914,perang dunia pertama mencetuskan rusuhan,kemusnahan dan keperluan kepada perkembangan dan pengusaan oleh kuasa2 eropah.oleh sebab itu,pada1917,Jerusalem telah ditawan oleh kuasa british di bawah jeneral Edmond Allanby.

Pada tahun yang sama,Setiausaha Luar British,Arthur balfour meminta kerajaan British menyokong petempatan orang yahudi di Palestine untuk kepercayaan dan pengaruh Zionist Lord Rothsthild.

PERSOALAN UTAMA

Selepas berakhirnya perang,Jerusalem dijadikan Bandar utama Palestine,tetapi di bawah kelolaan mandat British.apabila mandate itu hampir berakhir golongan Arab dan Yahudi berusaha untuk memperoleh kedudukan dibandar itu.tetapi untuk golongan minority seperti Kristian,mereka lebih suka untuk membuka Bandar itu kepada tiga agama.

Pendapat ini telah dititik beratkan oleh orang eropah di United Nation (PBB), dimana dalam campur tangan Palestine dengan negeri arab dan yahudi mengisytiharkan Jerusalem sebagai Bandar pentabdiran antarabangsa. Tetapi, ditentang oleh Negara arab. Walaupun sebelum petisyen dibuat pada 14 mei 1948, pergaduhan antara orang yahudi dan arab memusnahkan Bandar itu.

Pada 28 Mei, orand yahudi di old city menyerah tetapi new city tetap di tangan yahudi. Old city, dan semua kawasan yang dikuasi oleh arab legion-suku kaum di timur Jerusalem-telah diambil alih oleh Jordan pada April 1949. negeri baru yang ditubuhkan oleh Israel, bertindak balas dengan mempertahankan kawasan itu, maka pada 14 Disember 1949, Bandar baru Jerusalem diisytiharkan sebagai ibu negeri Israel, dengan tujuan politik untuk menyifatkan sejarah dan kekuasaan yahudi. (dibawah resolusi PBB pertengkaran mengenai status Bandar itu, Israel kemudian menjadikan tel aviv sebagai ibu negerinya.)

Pada 1967, orang Israel mengambil alih old city dalam peperang enam hari dengan mesir , Syria dan Jordan. Mereka secara rasminya mengambil alih old city dan menempatkan kesuluruhan Jerusalem dibawah pentabdiran pusat. Orang Jerusalem di timur arab telah ditawarkan kerakyatan Israel, tetapi hamper keseluruhannya memilih untuk mengekalkan status sebagai rakyat Jordan. Israel kemudiannya memindahkan kebanyakan orang arab keluar dari old city, tetapi menjamin mereka ke tapak yang suci kepada orang muslim dan kristian.

Menjelang Julai 1980, parlimen Israel mengesahkan Jerusalem sebagai tempat bersejarah untuk negerinya dan ibu negerinya tidak terbahagi kepada orang yahudi tetapi kedudukan kejayaan kerajaan Israel menjadikan tel aviv sebagai Bandar utama (seperti yang diiktiraf oleh UN) sementara untuk ?isytihar?. Dengan perancangan wilayah dan pembangunan secara rasmi di bawah naungan Jordanian health, Jerusalem menjadi Bandar terbesar Israel. Tetapi perselisihan orang yahudi dan arab menjadi kekal berterusan.

Contohnya, Israel kerja pengorekan sekeliling Bandar itu memusnahkan banyak kesenian dan seni bina island dan meminda banyak cirri-ciri old city. Tetapi pengorekan itu hamper dengan masjid al-aqsa dan gereja holy sepulcher pada 1070 yang menjurus kepada kekejaman antara yahudi dan muslim.

Tambahan pula, kemusnahan bangunan arab dan rampasan keatas tanah arab bersama dengan pengubahan lorong islam dan bangunan milik orang yahudi berterusan sejak 1957 untuk Bandar judais, sementara dengan serta merta meninggalkan tanah air dan menghalang mereka yang tinggal disitu pulang ke tempat asal mereka.

TANAH DI TANGAN YAHUDI

Anggaran 15500 orang arab telah ditinggal dan diganti sejak 1957 berdasarkan arahan PBB dalam usaha meningkatkan orang yahudi di Bandar itu. Akibatnya penduduk yahudi memperoleh tanah dan lading di Bandar itu.

Pada 1918, orang yahudi memperoleh 14% tanah , orang arab 94% dan minority 20%. Walaubagaumanapun, menjelang 1985, kedudukan kembali 85% kepunyaan orang yahudi, 14% arab, dan 1% minority.

RESOLUSI PBB

Kontroversi mengenai Jerusalem sebagai ibu negeri muslim dan/atau orang yahudi yang menjadi perkara utama kepada resolusi PBB dan tetap menjadi isu sebarang status perdebatan terakhir.