Kementerian anjur semula pameran buku di Gaza setelah 5 tahun tidak diadakan.

Selasa, 11-04-2017 – Kementerian Kebudayaan Gaza menganjurkan semula Pameran Buku Baitulmuqaddis untuk tujuan rasmi dan akademik selepas 5 tahun tidak dianjurkan kerana masalah pengepungan.

Timbalan speaker 1, Dewan Perundangan Palestin di Gaza, Ahmad Bahar dalam ucapan pembukaannya telah meminta semua pihak dan institusi mengunjungi pesta buku tersebut di mana sejarah negara Palestin dapat dibaca dan menjelaskan kepentingan buku dalam membangun pemikiran dan ilmu pengetahuan.

Seterusnya beliau menekankan akan, “Budaya seorang pejuang mesti sentiasa tahu hal semasa,” melalui pameran-pameran buku seperti itu, keperluan untuk mendedahkan jenayah yang dilakukan oleh rejim dapat dibuat.

sumber : http://english.palinfo.com
penterjemah : zainuddin