Unesco akan menyokong tinggalan kebudayaan di bandar lama Baitul Maqdis.

Isnin, 25-11-2019 – Jawatankuasa Kebudayaan Unesco semasa persidangan yang ke-40 yang dihadiri menteri kebudayaan di seluruh dunia telah bersepakat akan melindungi warisan dunia di Baitulmaqdis.

Negara anggota Unesco dan penderma antarabangsa telah berkata, mereka akan memberi sokongan yang lebih di masa akan datang untuk aktiviti yang bertujuan untuk melindungi tinggalan warisan di bandar lama di Baitulmaqdis.

Jawatankuasa Kebudayaan Unesco telah menyatakan mereka memberi perhatian kepada aktiviti penggalian dan pembinaa di bandar lama Baitulmaqdis dan di kedua belah  bandar dan dinding tersebut. 

sumber : http://english.palinfo.com
penterjemah : hanafi