Netanyahu adalah Pelampau !

Rabu, 31/03/2010 – Ahli Parlimen Dr Mustafa Barghouthi, Setiausaha Agong Palestinian National Initiative, berkata Netanyahu dan kerajaannyalah yang seharusnya disifatkan sebagai PELAMPAU dan bukan rakyat Pelastin. Namun Netanyahu menuduh bahawa rakyat Pelestin apa yang ia buat, dan ia lupa bahawa dia adalah ketua kepada penceroboh.

sumber : The Palestine Telegraph
penterjemah :  ismail