Rumah akan dirobohkan di Baitulmuqadis.

Rabu, 31/03/2010 – Sumber memastikan lebih daripada 20 ribu rumah di Baitulmuqaddis akan dirobohkan oleh ketetapan mahkamah Israel, mengatakan bahawa rumah.rumah menyalahi undang-undang perumahan dalam tempoh 10 tahun kebelakangan dan memerlukan pemilik memperolehi permit bangunan ketika tahun itu , perlu diperbaharui, Dimana agak mustahil majoriti pemilik untuk mengemukakan pelaninduk bagi kawasanyang telah digunakan untuk membina rumah itu, atau kerana sememangnya undang-undang dan peraturan adalah berubah dan dikuatkuasakan Perbandaran Baitulmuqaddis Barat terhadap penduduk Palestin di Baitulmuqaddis.

Rumah itu tersenarai untuk dirobohkan termasuk rumah yang menghadapi isu pengurusan perobohan oleh President Perbandaran Baitulmuqaddis Barat atau arahan perobohan daripada mahkamah Israel, bermakna, pemilik rumah-rumah itu berkeadaan panik dan bimbang dihalau daripada rumah mereka. Boleh dikatakan, polisi ini membuatkan penduduk menghadapi kos kewangan perbelanjaan yang tinggi termasuk membina dan yuran jurutera dan peguam dan juga nilai bangunan yang diarahkan roboh oleh mahkamah.

sumber : The Palestine Telegraph
penterjemah :  hasbullah