Ilmu di tuntut di mana sahaja


Kelas mereka baru sahaja dirobohkan oleh rejim Zionis tapi semangat mereka tidak dapat dirobohkan. Mereka tetap kepingin untuk menuntut ilmu biarkan kelas tidak berdinding dan tidak beratap. Gambar ini di ambil di sekolah Arkam di bandar Gaza

Posted in Uncategorized
Bookmark the permalink.