Hamas: Semua usaha untuk memasukkan Israel ke wilayah Arab akan gagal

Isnin, 06-12-2021 – Gerakan Hamas mengesahkan yang segala usaha untuk memadamkan kesedaran Arab, mengubah fakta dan memasukkan rejim Israel ke dalam wilayah Arab akan dihentikan, serta menyifatkan rejim sebagai musuh ketat rakyat Palestin dan dunia Islam.

“Tiada tempat untuk orang asing di mana-mana dalam Palestin,” Hamas menyatakan dalam kenyataan khbar yang dikeluarkan pada Hari Kesatuan Antarabangsa dengan Rakyat Palestin.

“Penentangan menyeluruh adalah hak sah kami yang termaktub di dalam resolusi dan undang-undang antarabangsa – di samping penentangan bersenjaya ke atas musuh zionis yang merampas tanah kami,” Hamas menjelaskan.

sumber : http://english.palinfo.com
penterjemah : Nor idawati