Banyak perkhidmatan UNRWA dihentikan akibatkan defisit dalam peruntukan

Khamis, 05-03-2020 – UNRWA telah memberi amaran yang banyak perkhidmatan penting yang diberikan kepada pelarian Palestin akan dihentikan jika defisit dalam peruntukan tidak dapat diatasi dalam tempoh sehingga Mei.

“Jika defisit yang dianggarkan berjumlah satu billion dan 275 juta dollar tidak diperolehi semula pada bulan Mei, banyak program perkhidmatan UNRWA akan terkesan seperti pendidikan, kesihatan dan pengagihan makanan yang meliputi lima bidang operasi,” jurucakap UNRWA Adnan Abu Hasna menyatakan.

“Kami akan mengenakan prosedur ketat agar boleh meneruskan kerja,” Abu Hasna berkata, menyifatkan kedudukan kewangan agensi itu sebagai serius dan tidak tetap.

sumber : http://english.palinfo.com
penterjemah : nor idawati