Bardawil: Hamas tidak akan serahkan sebutir tahah Palestin

Khamis , 26-07-2012 – Hamas menolak tulisan akbar al-Hayat yang menyatakan bahawa Hamas akan memisahkan Gaza dengan kawasa Palestin yang lain. Hamas komited untuk terus membebaskan Palestin dan tidak akan menyerahkan walau sebutir tanah Palestin. Salah seorang pimpinan Hamas Dr. Solah Bardawil, menegaskan Hamas akan terus berjuang bagi membebaskan tanah Palestine. Beliau turut menyatakan bahawa tidak wujud negara Palestin tanpa Gaza begitu juga sebaliknya.

sumber : COMES
penterjemah : Abu Umair