Panggilan Jarrar untuk bangkit menentang perjanjian Oslo

Rabu , 12-09-2012 – Khaleda Jarrar, ahli jawatan politik PFLP, menyatakan sokongan organisasi itu untuk keperluan ekonomi rakyat Palestin, memberi amaran terhadapat sekatan protes itu.

Beliau dipanggil untuk aktiviti popular untuk pergi melebihi protes terhadap keadaan ekonomi untuk membantah menentang penjajahan, menentang perpecahan, Perjanjian Oslo dan Protokol Paris.

Beliau menegaskan, semasa temu bual di Radio Suara Rakyat pada Ahad, bahawa dia tidak memanggil untuk pengakhiran pasaran ekonomi bebas.

sumber : http://www.palestine-info.co.uk/
penterjemah : syuhada