Menteri: Akibat Serangan Israel, Jumlah Kerugian Gaza Mencapai USD479 Juta

Khamis, 15-07-2021 – Wakil menteri pekerjaan umum dan perumahan, Naji Sarhan mengatakan, jumlah kerugian akibat serangan Israel baru-baru terhadap Gaza mencapai USD479 juta.

Dalam keterangan akhbarnya, Sarhan menambahkan, jawatankuasa khas telah membuat penilaian semua kerugian tersebut, mengikut prosedur dan standard bank dunia.Penilaian kerugian terbahagi kepada 3 perkara utama: kerosakan langsung, kerugian langsung dan kerugian tidak langsung.

Jumlah kerugian dan kerosakan mencapai USD479 juta USD, terbagi kepada tiga sektor utama: sektor perumahan dan fasiliti awam mencapai 61% dari jumlah kerugian, ujar Sarhan.Sementara kerugian di sektor pembangunan ekonomi menapai 33%, dan sektor pembangunan sosial mencapai 7%.

sumber : https://melayu.palinfo.com/
penterjemah : Osman